വയനാട്ടിലൂടെ ദക്ഷിണേന്ത്യ പിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്

കോഴിക്കോട്: വയനാട് പാർലമെൻറ് മണ്ഡലത്തിൽ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയെ. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസിൻറെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിത മണ്ഡലമായി അറിയപ്പെടുന്ന വയനാട്ടിലൂടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. രാഹുൽഗാന്ധിയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം പൊതുവേ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലും വലിയ ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരമാവധി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *